Έχουν δικαίωμα οι γυναίκες σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις; – Άννα Μανιάτη

Μπορούν οι γυναίκες να ανελιχθούν σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις; Εμείς πιστεύουμε, ότι Ναι Μπορούν. Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε για το φαινόμενο του Glass Ceiling, της γυάλινης οροφής, το οποιο εμφανίζεται ως εμπόδιο για την ανέλιξη των γυναικών. Αναφέρουμε το πως σταδιακά καταρρίπτονται αυτές οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για την εργαζόμενη γυναίκα. Μαζί μας special guest …

Έχουν δικαίωμα οι γυναίκες σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις; – Άννα Μανιάτη Read More »