Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νιώστε ασφαλείς…Μην αφήνετε την ασφάλισή σας στην τύχη

Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης η τέλλα Ζουλινάκη, στις αρχές του 2014 ίδρυσε την εταιρεία «FeelSafe Insurance» βασιζόμενη στα εχέγγυα της ποιότητας και της τεχνογνωσίας που απορρέουν από την πολυετή δραστηριοποίησή της. Η ενασχόλησή της με τις ασφαλίσεις ξεκίνησε με την εκπαίδευσή της ως ασφαλίστρια τον Νοέμβριο του 1996 στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και εν συνεχεία ακολούθησε η διαδρομή της στον τομέα των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων από το 1997 έως το 2015 στο agency system και από το 2000 και μετά στην ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Το 2014 έχοντας την αναγκαία εμπειρία και εξειδίκευση αποφάσισε να κάνει το δικό της επιχειρηματικό βήμα, δημιουργώντας το δικό της brand «FeelSafe - νιώστε ασφαλείς», με στόχο να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην ανάλυση κινδύνων και φερέγγυες ασφαλιστικές λύσεις, που αφενός θα ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες των εν δυνάμει πελατών και αφετέρου θα κυμαίνονται στο εύρος των οικονομικών δυνατοτήτων τους. Βασική αρχή σε κάθε ανθρώπινη επαφή και επαγγελματική σχέση είναι η επιλογή που προτείνεται στον πελάτη να τον κάνει να νιώθει ασφαλής! Η συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προσέθεσε την ευελιξία και τη δυνατότητα το γραφείο να παρέχει την καταλληλότερη λύση σε κάθε αίτημα ασφαλισμένου. Η ανάλυση της σχέσης κόστους – παροχών – εξυπηρέτησης, αποτελεί για τη «FeelSafe Insurance» πρωταρχικό μέλημα, καθώς βασική στόχευση είναι να δημιουργήσει «ασφάλειες για μια ζωή», υπό την έννοια της μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες της. Βασικός πυρήνας των εργασιών της «FeelSafe Insurance» είναι οι ασφάλειες ζωής, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Όπως αναφέρει η κ. Ζουλινάκη «Η ζωή είναι πολύτιμη και είμαστε ευτυχείς που συμβάλλουμε στο να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, για να αισθανθούν όσο γίνεται ασφαλείς όταν θα βρεθούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους στη δίνη ενός προβλήματος». Έχοντας 20ετη εμπειρία τόσο στη μελέτη του ρίσκου όσο και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι δεδομένη για τους ασφαλισμένους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο –από το 2002 έως το 2015– η κ. Ζουλινάκη διακρίνεται για την υψηλή διατηρησιμότητα στο χαρτοφυλάκιο ζωής.

ΣΚΟΠΟΣ

Θέλουμε να οικοδομήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας μέσα από την παροχή λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Εφόδια στην πορεία μας είναι η εξειδίκευση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η άμεση εξυπηρέτηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να υπηρετούμε σωστά τον θεσμό της Ιδιωτικής ασφάλισης.

Να παρέχουμε ασφάλιση και ασφάλεια στους ανθρώπους μέσα από τα καταλληλότερα προγράμματα για τις ανάγκες τους.

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους ασφαλισμένους που έχουμε συνεργαστεί.

Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό μέσω καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών.

Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μέσα από την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της συνεργασίας με το γραφείο μας και την υψηλή ποιότητα του After sale service.

ΑΞΙΕΣ

  • Ήθος και υψηλή ευθύνη του ρόλου μας
  • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
  • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
  • Σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνέπεια.

Συνεργατες

ethniki-logo
ethniki-logo
axa-logo
generali-logo
eurolife-logo
groupama-logo
metlife-logo
ethniki-logo