1ο Διεθνές Συνέδριο Luxury Tourism

Η Feel Safe Insurance συμμετείχε ως χορηγός στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Luxury Tourism. Η ασφάλιση τουριστικων επιχειρήσεων θεωρείται απαραίτητος παράγοντας για τη βιωσιμότητα τους και η τεχνογνωσία & η εμπειρία μας, μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία. #feelsafe #feelsafeinsurance #theluxurysideofgreece #hotelinsurance #hospitalityinsurance #vipinsurance #privateclientservice

Leave a Comment

Your email address will not be published.