Χρυσό Βραβείο 2024 Πρόνοια για ευάλωτες ομάδες στη ΜΚΟ << IMMORTALITING DONATE SHARE SAVE >>

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την διάκριση με το Χρυσό Βραβείο 2024 Πρόνοια για ευάλωτες ομάδες από το Skywalker, στη μην κερδοσκοπική οργάνωση << IMMORTALITING DONATE SHARE SAVE >> και στο βαν τους METAMORFOSIS στο οποίο με μεγάλη χαρά έχουμε ασφαλίσει και χορηγήσει την ασφάλεια του.

Επιλέχθηκε μεταξύ 62 ομάδων και οργανώσεων απ’ όλη την Ελλάδα και τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Πρόνοια για ευάλωτες ομάδες.

Leave a Comment

Your email address will not be published.