ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ FEEL SAFE INSURANCE

Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και ρυθμίσεις και οι ασφαλιστικοί πράκτορες πρέπει να είναι σύννομοι με αυτούς τους κανονισμούς.

Η Feel Safe Insurance τηρεί το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες και στοχεύει στην πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των υποψήφιων πελατών της. Διατηρεί έντυπο διερεύνησης αναγκών σχεδιασμένο βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων των ενδιαφερόμενων, καθώς και εγχειρίδιο συνεργασίας όπου αποσαφηνίζονται σημαντικά θέματα για τη διαδικασία συνεργασίας και για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Επίσης, διαθέτει έντυπο δήλωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πελατών.

Σύμφωνα με τον 4385/2018 IDD ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του πελάτη και πριν τη σύναψη της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να του παραδίδει ορισμένα έντυπα και να λαμβάνει συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγκών και υπογραφές ότι παρέλαβε και ενημέρωσε.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ασπίδα προστασίας τόσο για τον πελάτη, όσο και για τον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, επειδή επιφέρει διαφάνεια και σταθερότητα μεταξύ των δύο μερών. Εάν η προσυμβατική ενημέρωση υπάρχει ενυπόγραφη, τότε σε μια ενδεχόμενη διαφωνία, ούτε ο πελάτης μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ενημερώθηκε και δήθεν ο ασφαλιστής λειτούργησε σύμφωνα με το δικό του συμφέρον και όχι του πελάτη, ούτε ο διαμεσολαβητής να αγχωθεί και να ξενυχτάει μέχρι να αποδείξει ότι πελάτης ζήτησε το ένα ή το άλλο ασφαλιστικό προϊόν.

Τα τυποποιημένα έντυπα προσυμβατικής ενημέρωσης σύμφωνα με το νόμο είναι:

  • Έντυπο γενικών πληροφοριών των στοιχείων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή – παραδίδεται στον πελάτη
  • Έντυπο ανάλυσης αναγκών του πελάτη – κρατείται από το διαμεσολαβητή
  • Εξατομικευμένη παροχή συμβουλής σύμφωνα με τις απαντήσεις στο έντυπο ανάλυσης αναγκών – παραδίδεται στον πελάτη
  • Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν IPID-KID – παραδίδεται στον πελάτη
  • Λοιπό προσυμβατικό υλικό (βάσει άλλης νομοθεσίας όπως SOLVENCY II) – παραδίδεται στον πελάτη
  • Αντίγραφο αίτησης ασφάλισης – παραδίδεται στον πελάτη

Επιπλέον απαιτούνται υπογραφές τόσο στα ανεξάρτητα όσο και στα εντός των αιτήσεων «τυποποιημένα έντυπα», για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση τα όσα καθορίζει ο νόμος GDPR.

Πηγή: https://www.nextdeal.gr/asfalistis/diamesolavisi/135276/eos-pote-tha-poylame-asfaleies-horis-efarmogi-tis-idd

Leave a Comment

Your email address will not be published.