ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

τα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις niche αγορές, η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με σκοπό την καλύτερη τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση πελατών.

Leave a Comment

Your email address will not be published.