ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση»

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 450 ωρών με τίτλο, «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση»,
που πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου.

Leave a Comment

Your email address will not be published.