ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ «Εξελίξεις στις Διεθνείς Χρηματαγορές και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Τομέα»

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε τη διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Εξελίξεις στις Διεθνείς Χρηματαγορές και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Τομέα», η που διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς.

Leave a Comment

Your email address will not be published.