ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ «Εξυπηρέτηση πελατών και Διαχείριση παραπόνων»

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε τη διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Εξυπηρέτηση πελατών και Διαχείριση παραπόνων» που
διοργανώθηκε από κοινού, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Leave a Comment

Your email address will not be published.