ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ «Αειφορία στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών»

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε τη διαδικτυακή διάλεξη που διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με τίτλο «Αειφορία στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών».

Leave a Comment

Your email address will not be published.