ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ”

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις niche αγορές, η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο ” Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής” με σκοπό την καλύτερη τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση πελατών.

Leave a Comment

Your email address will not be published.