ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 2023

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης η Ζουλινάκη Στέλλα και η υπάλληλος του γραφείου Πιλικίδη Αικατερίνη- Μυρτώ παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο ” Business On- Μοναδικό όπως κάθε επιχείρηση” και το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων υπό το πρίσμα ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών” από την εταιρεία Generali και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Leave a Comment

Your email address will not be published.