ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί βασική παροχή μιας επιχείρησης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.

Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο, διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Ευέλικτα και καινοτόμα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και επένδυσης έχουν στόχο να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης, όπως:
 • ασφάλιση ζωής
 • ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας
 • ασφάλιση θανάτου από ατύχημα
 • ασφάλιση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα
 • κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα
 • ευρεία
 • νοσοκομειακή και
 • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • νοσοκομειακή περίθαλψη
 • νοσοκομειακό επίδομα
 • χειρουργικό επίδομα
 • εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 • ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
 • ασφάλιση σοβαρών ασθενειών
 • ασφάλιση εξόδων επείγουσας μεταφοράς
 • συντονιστικό ιατρικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης

ΟΦΕΛΗ

 • Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του συμβαλλόμενου αφού κάθε επιχείρηση ή ένωση προσώπων έχει ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες .
 • Τόνωση του ενδιαφέροντος και ικανοποίηση του προσωπικού προς την επιχείρηση, διότι αναπτύσσεται συναίσθημα συνεργασίας και διαμορφώνεται καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων.
 • Η επιχείρηση παρέχει ένα δείκτη εκσυγχρονισμού και δημιουργικής προσφοράς στους εργαζομένους της.
 • Συνέχιση της συνεργασίας του επιλεγμένου-παραγωγικού προσωπικού με την επιχείρηση και ενίσχυση της παραγωγικότητας, διότι προσελκύει νέα δυναμικά στελέχη από την αγορά.
 • Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβών προσωπικού
Το κόστος της Ομαδικής Ασφάλισης θεωρείται έξοδο επιχείρησης (για τα ασφάλιστρα που πληρώνει ο εργοδότης) και εκπίπτει της φορολογίας μέχρι ένα όριο.
Για τον εργαζόμενο με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (Φορολογικός Νόμος 4172/2013), η μέγιστη φοροαπαλλαγή προσδιορίζεται μέχρι 1.500 ευρώ για προγράμματα Ζωής & Υγείας ετησίως & 100% για τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Συγκεκριμένα, οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (κατ’ ουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος).
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου, το ασφάλισμα που λαμβάνει ο δικαιούχος, φορολογείται με τον εκάστοτε ισχύοντα φόρο κληρονομιάς, ενώ σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, του αποδίδεται το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται, χωρίς καμία φορολόγηση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Follow Us

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

[wpforms id="7"]