Οι υπηρεσίες που προσφέρω ως Insurance Coach.

Επιπλέον, ως πιστοποιημένη από τον EMCC, Life Business Coach and Sales Mentor, μετά από 30ετή πορεία στις πωλήσεις και στην παροχή υπηρεσιών αναπτύσσω μια μια μέθοδο ανάλυσης αναγκών που αξιοποιεί χρήσιμα εργαλεία και μέθοδούς του Life Coaching.

Ενώνοντας και τις δύο μου ιδιότητες, πλέον οραματίζομαι μια ολιστική παροχή υπηρεσιών σε όσους μας επιλέγουν για συνεργασία.

Ως “Insurance Coach ” οραματιζόμαστε έναν επαγγελματία που παρέχει την εμπεριστατωμένη επαγγελματική του άποψη «καθοδήγηση» σε άτομα ή επιχειρήσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ασφάλιση. Στόχος μας να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να κατανοήσουν διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα, να επιλέξουν τα κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, να διαχειριστούν τα ασφαλιστικά τους χαρτοφυλάκια και να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού κλάδου.

Ως Insurance Coach μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες όπως:

Ανάλυση Πολιτικής: Μπορούν να αναθεωρήσουν τα υπάρχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια για να διασφαλίσουν ότι ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη και να κάνουν συστάσεις για προσαρμογές ή αλλαγές.

Εκπαίδευση: Παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης στους πελάτες σχετικά με διαφορετικούς τύπους ασφάλισης, επιλογές κάλυψης και πώς λειτουργεί η ασφάλιση.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Εκτίμηση των ατομικών ή επιχειρηματικών κινδύνων ενός πελάτη και σύσταση κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Υποστήριξη Απαιτήσεων: Βοηθώντας τους πελάτες στη διαδικασία αποζημίωσης, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους κατά την υποβολή αξίωσης και συνηγόρηση εκ μέρους τους σε ασφαλιστικές εταιρείες, εάν είναι απαραίτητο.

Διαχείριση Κόστους: Βοηθώντας τους πελάτες να βρουν τρόπους να μειώσουν το κόστος ασφάλισης διατηρώντας παράλληλα επαρκή κάλυψη.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλισης που ευθυγραμμίζεται με τους οικονομικούς στόχους και τους μακροπρόθεσμους στόχους του πελάτη.

Οι ασφαλιστικοί προπονητές μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι για άτομα ή επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περίπλοκες ασφαλιστικές ανάγκες ή για όσους θέλουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλιση. Όταν ψάχνετε για έναν ασφαλιστικό προπονητή, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε επαγγελματίες με σχετική εμπειρία και διαπιστευτήρια στον ασφαλιστικό κλάδο.

Επίσημοι υποστηρικτές ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς κόσμου.

Δίνοντας έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ευαισθητοποίηση για μια ολιστική αντιμετώπιση της έννοιας της ασφάλισης, έχουμε δημιουργήσει ειδικά έντυπα ανάλυσης αναγκών που πέρα από τα καθιερωμένα έντυπα που ζητούν προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες και προτεραιοποίηση των αναγκών του πελάτη, περιλαμβάνουν το Wheel Of Life και τον Οικονομικό Κύκλο της Ζωής. Τα συγκεκριμένα αποτελούν αφορμή για μια ανάπτυξη συζήτησης με τον πελάτη σχετικά με την αξία της ισορροπημένης ζωής, της κατανόησης ότι ο θεσμός της ασφάλισης αποτελεί ένα από τα εφτά συστατικά του κύκλου του χρήματος (Ο κύκλος του χρήματος) και ότι η ασφάλιση είναι μια πράξη συνειδητότητας και ευθύνης που επιτρέπει στο άτομο να εξασφαλιστεί μελλοντικά έναντι υπαρκτών μελλοντικών κινδύνων.

Leave a Comment

Your email address will not be published.