Νέα Κατασκευαστικά Κόστη

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους Ασφαλισμένους μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους των οικοδομών, το οποίο επαληθεύσαμε και με τα συνεργαζόμενα γραφεία πραγματογνωμόνων/ μηχανικών.


Την τελευταία 10ετία υπήρχε μία σταθερότητα στο κόστος κατασκευής, ωστόσο αυτό έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλο το 2022, πιθανώς και μετά.


Δεδομένου ότι η ασφάλιση είναι σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, δηλαδή κόστος ανακατασκευής, η ελάχιστη τιμή ανά τ.μ. δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1.300 ευρώ για συνήθεις κατασκευές για κατοικίες και γραφεία και 1.200 ευρώ για καταστήματα.


Αυτά τα κόστη ανά τ.μ. συστήνει η Feel Safe Insurance για αναπροσαρμογή των υφιστάμενων αξιών, έτσι ώστε να προσεγγίζουν τα σημερινά κόστη κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάση αποτίμησης αλλά και αποζημίωσης στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διατηρείτε σε συνεργασία με εμάς, είναι σε αξία καινούργιου.


Η αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων κτιρίου σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της υπασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός το σημαντικά πληθωριστικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα
και αφ’ ετέρου τον κίνδυνο να θεωρηθεί ο Ασφαλισμένος συν ασφαλιστής σε περίπτωση ζημιάς και να συμμετέχει αναλογικά στο κόστος αποκατάστασής της.

Leave a Comment

Your email address will not be published.