Η Feel Safe Insurance στηρίζει τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η Feel Safe Insurance αποτελεί γυναικεία υπόθεση…

Υπέρμαχη των ίσων ευκαιριών δυνατοτήτων ανάπτυξης καριέρας σε νέες γυναίκες που εντάσσονται στην ασφαλιστική αγορά, το δυναμικό της αποτελείται από εργαζόμενες με πολλά ταλέντα και προσδοκίες. Παράλληλα στηρίζοντας γενικότερα το θεσμό της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος.

O Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε – είναι ένας πανελλήνιος μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997, και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η ενδυνάμωση, για την επιχειρηματική και διαπροσωπική εξέλιξη κάθε γυναίκας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. Στόχος του Σ.Ε.Γ.Ε. μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Mentoring κ.ά. είναι η ανάπτυξη του Γυναικείου Επιχειρείν καθώς και η στήριξη της βιωσιμότητας της Γυναικείας Επιχείρησης. Παράλληλα, ο Σ.Ε.Γ.Ε. κινείται έμπρακτα με δράσεις που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση για κάθε γυναίκα προκειμένου αυτή να βρει την επαγγελματική και διαπροσωπική κατεύθυνση που της αξίζει.

Η Στέλλα Ζουλινάκη συμμετέχει ενεργά στο όραμα του συνδέσμου με ομιλίες και πρωτοβουλίες που προάγουν γυναικεία ενδυνάμωση και στα soft skills που απαιτούνται για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Leave a Comment

Your email address will not be published.