Η Ellas, our avatar, ενημερώνει για την εκπαίδευση της ομάδας της Feel Safe Insurance.

H Ellas, our avatar ενημερώνει για την εκπαίδευση της Ομάδας της Feel Safe Insurance. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρίας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο, από τους ανθρώπους που εργάζονται και δημιουργούν σε αυτή. Στην FEEL SAFE INSURANCE επενδύουμε στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση των ανθρώπων. Μέσα από συνεχόμενη εκπαίδευση τους σε σεμινάρια ασφαλιστικών προϊόντων, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών κ.α. Το δυναμικό μας επαναπιστοποιεί κάθε χρόνο τις γνώσεις του βάσει και των απαιτήσεών της Τράπεζάς της Ελλάδος. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια δωρεάν ανάλυση αναγκών. #feelsafe #feelsafeinsurance #meetellas #ai #aiavatar #stellazoulinaki #video6 #ourmission #dreamteam

Leave a Comment

Your email address will not be published.