Η ELLAS ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ FEEL SAFE INSURANCE ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η FEELSAFE INSURANCE AGENTS από το 2013 έχει αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων, τεχνικών έργων και κατά παντός κινδύνου εργολάβου. Στο χαρτοφυλάκιο των πελατών μας συγκαταλέγονται μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και πολυεθνικοί όμιλοι. Ενώ έχουμε ασφαλίσει μεγάλα έργα στην Ελληνική επικράτεια. (υπάρχει διαθέσιμη παρουσίαση και σχετικές συστάσεις). Συνεργαζόμαστε με όλες τις Ασφαλιστικές εταιρίες και αν απαιτηθεί για τις ανάγκες κάποιου έργου μπορούμε να παρέχουμε λύσεις και από την διεθνή αγορά (Lloyds , KLPP). Επειδή οι κίνδυνοι από τυχαία γεγονότα, ανθρώπινο λάθος ή ανωτέρα βία δεν μπορούν να εκλείψουν…η ασφάλιση αποτελεί αναγκαία επιλογή! Είτε κατά την κατασκευή είτε κατά τη λειτουργία ενός Έργου, η ασφάλιση έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση (φάση κατασκευής) αλλά και την αδιάλειπτη συνέχεια (φάση λειτουργίας), αποτελώντας έναν από τους εγγυητές της εύρυθμης εξέλιξης σε περίπτωση απρόβλεπτου και ατυχηματικού καταστρεπτικού συμβάντος που μπορεί να προκαλέσει υλική ζημία. Στη πολυετή πορεία μας έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία αποζημιώσεις από ατυχήματα και ακραία καιρικά φαινόμενα σε έργα τα οποία βρίσκονταν υπό εξέλιξη . Ενδεικτικές καλύψεις που προσφέρει η ασφάλιση τεχνικών έργων:

• Απρόοπτες ζημιές από κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, σεισμό, παγετό, κατολίσθηση, πτώση βράχων.

• Αστική ευθύνη εργοδότη προς τους ΙΚΑ εργαζόμενους για σωματικές βλάβες ή θάνατο από εργατικό ατύχημα.

• Ατυχήματα από εργασίες ανέγερσης οικοδομής, χρωματισμού, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης.

• Εξάπλωση πυρκαγιάς. • Ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης.

• Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων.

• Ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχανημάτων ρίψης μπετόν κλπ).

• Ζημιές από εργασίες κατεδάφισης.. • Ζημιές από αμέλεια ή κακόβουλες ενέργειες.

• Έξοδα αποκομιδής ερειπίων.

• Ζημιές από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων. Αν είστε εργολάβος, κατασκευαστική / τεχνική εταιρεία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. #feelsafe #insurance #ai #stellazoulinaki #ellas #feelsafeinsurance

Leave a Comment

Your email address will not be published.