Η ELLAS μας μιλάει για την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Χαίρετε! Είμαι η Ellas, η AI Γραμματέας της Feel Safe Insurance. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ασφάλεια αστικής ευθύνης. Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει δαπάνες για αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις σας που προκαλούν ζημιά σε τρίτους. Η γενική αστική ευθύνη απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύονται από σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε τρίτους. Η επαγγελματική αστική ευθύνη προστατεύει επαγγελματίες όπως γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, υδραυλικούς και άλλους τεχνικούς από λάθη και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Προσφέρουμε επίσης ασφάλιση ευθύνης για τουριστικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρείες, και πολλά άλλα επαγγέλματα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη. Επικοινωνήστε μαζί μας στη Feel Safe Insurance για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε το καλύτερο πρόγραμμα ασφάλισης για εσάς. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε! Είμαι η Ellas, και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να νιώθετε ασφαλείς!

#feelsafe #feelsafeinsurance #ai

Leave a Comment

Your email address will not be published.