Η σημασία της αυτοφροντίδας

Αυτοφροντίδα (Self-Care) είναι οι ενέργειες που κάνουν οι άνθρωποι από μόνοι τους για τον εαυτό τους για την διατήρηση της υγείας τους, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάποιας ασθένειας. Αυτοφροντίδα είναι: Αυτοφροντίδα είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών. Είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει: 1. Την υγιεινή (γενική και προσωπική), 2. Τη διατροφή (τύπος και ποιότητα φαγητού που τρώγεται), 3. Τον τρόπο ζωής (αθλητικές δραστηριότητες, αναψυχή), 4. Περιβαλλοντικούς παράγοντες (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικές συνήθειες.) 5. Kοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (εισόδημα επίπεδο, πολιτισμικές πεποιθήσεις .) 6. Aυτοθεραπεία. Τι απαιτείται για τις πρακτικές αυτοφροντίδας Αυτό που απαιτείται για την πρακτική εφαρμογή της αυτο-φροντίδας είναι μια περιγραφή όλων των στοιχείων που τοποθετούνται από την άποψη του ατόμου. Ως εκ τούτου, η ISF προτείνει ότι ένα πλαίσιο για αυτο-φροντίδα μπορεί εύκολα να οπτικοποιηθεί και να οργανωθεί γύρω από επτά «πυλώνες» ή «τομείς»: Αλφαβητισμός για την υγεία Είναι η ικανότητα των ατόμων να αποκτούν, να επεξεργάζονται και να κατανοούν βασικές πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται για τη λήψη κατάλληλων υγειονομικών αποφάσεων. Ψυχική ευεξία Είναι η γνώση του δείκτη μάζας σώματος , του επίπεδου χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και της συμμετοχής στον έλεγχο υγείας. Φυσική δραστηριότητα Είναι η άσκηση φυσικής δραστηριότητας με μέτρια ένταση όπως είναι το περπάτημα, η ποδηλασία και ή συμμετοχή σε αθλήματα με επιθυμητή συχνότητα. Υγιεινή διατροφή Πρέπει να έχετε μια θρεπτική, ισορροπημένη διατροφή με κατάλληλα επίπεδα πρόσληψης θερμίδων. Αποφυγή κινδύνου ή μετριασμός περιλαμβάνει: διακοπή του καπνού, περιορισμό της χρήσης αλκοόλ, εμβολιασμό, εξάσκηση ασφαλούς σεξ, χρήση αντηλιακών Καλή υγιεινή περιλαμβάνει: τακτικό πλύσιμο των χεριών, βούρτσισμα των δοντιών, και πολύ καλό πλύσιμο των τροφίμων. Ορθολογική και υπεύθυνη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών διαγνωστικών και φαρμάκων – περιλαμβάνει: επίγνωση των κινδύνων, χρήση υπευθυνότητας όταν είναι απαραίτητο.

Leave a Comment

Your email address will not be published.