Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχοντας διανύσει μία πολυετή επαγγελματική πορεία στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης η Στέλλα Ζουλινάκη, στις αρχές του 2014 ίδρυσε την εταιρεία «Feel Safe lnsurance Agents» βασιζόμενη στα εχέγγυα της ποιότητας και της τεχνογνωσίας που απορρέουν από την εικοσιπενταετή εμπειρία της αλλά και των προσωπικών αξιών της ως επαγγελματίας σύμβουλος.
Η Feel Safe lnsurance Agents είναι μια εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες Πολυεθνικές και Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες της αγοράς.
Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας, είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Με την στελέχωση του έμπειρου προσωπικού και τη συνεχόμενη εκπαίδευση, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας με γνώμονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος που την διακρίνει.

Η Feel Safe lnsurance Agents εκπροσωπεί τον πελάτη και τον ενημερώνει για όλα τα στάδια : ανάλυση αναγκών, έρευνα αγοράς, σύγκριση προϊόντων με γνώμονα την μελέτη κόστους-οφέλους, ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών, επισήμανση εξαιρέσεων, πρόταση ενισχυτικών και προληπτικών μέτρων, επιλογή πακέτου, ανάλυση συμβολαίου, επικαιροποίηση δεδομένων, ανανέωση συμβολαίου, after sale service.

Feel Safe Insurance

Οι κλάδοι που εξυπηρετεί, είναι:

 • Ασφάλειες Ζωής
 • Ασφάλειες Υγείας
 • Ασφάλειες Σύνταξης,
 • Αποταμίευσης, Σπουδών
 • Ασφάλειες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Ατυχήματος
 • Ασφάλειες Αυτοκίνητου και παντός τύπου Οχημάτων
 • Ασφάλειες Κατοικιών και Επιχειρήσεων
 • Αστική Ευθύνη-Κατά Παντός Κίνδυνου -Νομική Προστασία
  Λοιπές Εξειδικευμένες
 • Ασφαλίσεις(Cyber rίsk-Ασφάλειες Ξενοδοχείων)
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις- Ασφαλίσεις Κατά
 • Παντός Κινδύνου έργου- Αστική Ευθύνη
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις προσωπικού και στελεχών επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική
 • Αστική Ευθύνη
Από το 2016 εκπροσωπεί και τα συνδικάτα των Lloyds με ειδικά αποκλειστικά και εξειδικευμένα White label προϊόντα. Καινοτομεί με ειδικές υπηρεσίες όπως το Private Client Service , για το οποίο το 2017 βραβεύτηκε ως εταιρεία από τα lnsurance Awards. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προβλέπει την πλήρη και εχέμυθη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη με σκοπό την ασφάλιση τους με προϊόντα «στα μέτρα» του χωρίς τυποποίηση και φυσικά προσωπικό after sale service με υψηλή προτεραιότητα.
Πρόσφατα η Feel Safe lnsurance Agents σύναψε συνεργασία με την KLPP lnsurance & Reinsurance Company Ltd για την κάλυψη εξειδικευμένων κινδύνων π.χ. κατασκευαστικά έργα, ασφάλιση Επαγγελματικών Αστικών Ευθυνών. Το 2021 διακρίθηκε ως εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Να οικοδομήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους αλλά και στα οικονομικά τους δεδομένα. Εφόδια στην πορεία μας είναι η εξειδίκευση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η άμεση εξυπηρέτηση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να υπηρετούμε σωστά τον θεσμό της Ιδιωτικής ασφάλισης. Να παρέχουμε ασφάλιση και ασφάλεια στους ανθρώπους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η Feel Safe lnsurance Agents ενεργεί ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής Ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσδιορίζοντας και καταγράφοντας τις εξατομικευμένες ανάγκες των υποψήφιων πελατών και συνεργάζεται με τις ισχυρότερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

«Να νοιώθετε ασφαλείς!»
Η δημιουργία συνθηκών ψυχικής, συναισθηματικής και οικονομικής ασφάλειας των πελατών της.

Να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους ασφαλισμένους που έχουμε συνεργαστεί, και η προτιμητέα επιλογή αυτών που γνωρίζουμε.
Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό μέσω καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών.

Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μέσα από την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της συνεργασίας με την εταιρεία μας και την υψηλή ποιότητα του After sale service

ΑΞΙΕΣ

 • Ήθος και υψηλή ευθύνη του ρόλου μας.
 • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
 • Σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνέπεια.
 • Εχεμύθεια και private service.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • ALLIANZ
 • ΑΤΜΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΑΧΑ
 • ERGO
 • GENERALI
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • INTERASCO ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • GROUPAMA
 • ΑΣΦΜΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ
 • INTERLIFE ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • METLIFE
 • MONDIAL ASSISTANCE
 • INTERAMERICAN
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ
 • EUROLIFE ERB ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ
 • ARAG
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΜΗΣ Δ ΥΝΑΜΗ
 • AIG
 • LLOYD’S
 • KLPP lnsurance & Reinsurance Company Ltd

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΩ ΧΡΗΣΙΜΗ