Η έννοια της ασφάλισης.

Οι άνθρωποι έχουν πλέον επιλογές για να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους διαφόρων μορφών που μπορεί να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν σοβαρές χρηματοοικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες στους ίδιους και την οικογένειά τους.

Απώλεια εισοδήματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απώλεια ή φθορά περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από πιθανή κλοπή, σεισμό ή φωτιά, αλλά και γενικότερα θέματα υγείας και ζωής, είναι γεγονότα που μπορεί να συμβούν σε οποιονδήποτε. Πρέπει λοιπόν όλοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ασφάλισης και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας καθώς και το γεγονός ότι αν επιλέγουν να μην ασφαλίζονται, αποδέχονται αυτό τον κίνδυνο και επωμίζονται τις συνέπειές του.

Η ασφάλιση είναι μια πράξη συνειδητότητας και ευθύνης που επιτρέπει στο άτομο να εξασφαλισθεί οικονομικά έναντι μελλοντικών υπαρκτών κινδύνων, μέσω της τακτικής καταβολής ενός μικρού σχετικά χρηματικού ποσού, μεταφέροντας τους κινδύνους και τις οικονομικές τους συνέπειες στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Ως Feel Safe Insurance βασικό μας όραμα είναι η δημιουργία συνθηκών ψυχικής, συναισθηματικής και οικονομικής ασφάλειας που συντελούν στην «Ειρήνη του Νου» των πελατών μας.

Αποστολή μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση της έννοιας της ασφάλειας με εξατομικευμένη προσέγγιση, μελέτη, εξυπηρέτηση και after sales service, σεβόμενοι παράλληλα τον πλανήτη και αφουγκραζόμενοι το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης για τον άνθρωπο και την ευημερία.

Στόχος μας να βοηθήσουμε τους πελάτες να κατανοήσουν διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα, να επιλέξουν τα κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, να διαχειριστούν τα ασφαλιστικά τους χαρτοφυλάκια, να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού κλάδου και να αποκτήσουν ασφαλιστική συνείδηση.

Στην Feel Safe Insurance έχουμε πάρει απόφαση να είμαστε επίσημοι υποστηρικτές ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς κόσμου.

Leave a Comment

Your email address will not be published.