Ηλεκτρονική εφαρμογή για τα ανασφάλιστα οχήματα από 1η Μαΐου

Με σκοπό την οριστική πάταξη του φαινόμενου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων και μετά από επίπονες προσπάθειες όλων των φορέων, θεσπίστηκε στην χώρα μας, όπως υπάρχει ήδη σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, η διαδικασία ηλεκτρονικού έλεγχου των ανασφάλιστων οχημάτων (άρθρο 26 του ν. 4141/2013). Πηγή πληροφόρησης ορίστηκε το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκίνητων.

Με ενημερωτική επιστολή προς τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου κ. Δημήτρης Ζορμπάς γνωστοποιεί ότι από την 1η Μαΐου υλοποιείται η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ιδιοκτήτη οχήματος, να μπαίνει στο site του Επικουρικού www.hic.gr και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του, να επιβεβαιώνει ότι το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο καταναλωτής θα προτρέπεται να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία με σκοπό την διόρθωση πιθανού λάθους (π.χ. λάθος ΑΦΜ ή αριθμός κυκλοφορίας), έτσι ώστε να εμφανίζεται στο Κέντρο Πληροφοριών ως ασφαλισμένος.

Στέλλα Ζουλινάκη,

Σύμβουλος Ασφαλειών

Leave a Comment

Your email address will not be published.