ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατευθυνθεί σε niche αγορές με εξειδικευμένες ασφαλίσεις, διατηρώντας στο πελατολόγιο μας συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και Ομίλους. Μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα, μέσα από ένα ενδεικτικό υλικό των projects μας και κυρίως, τις εξειδικευμένες ασφαλίσεις μας όπως,

 • Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων & Ευθύνης Εργοληπτών (C.A.R.),
 • Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
 • Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης
 • VIP Ασφαλίσεις

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Στην Ελλάδα όπου ο τουρισμός αποτελεί νευραλγικό τομέα για την οικονομία και οι τουριστικές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα εξυπηρετούν πολύ σημαντικό αριθμό επισκεπτών, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Στην FEEL SAFE INSURANCE AGENTS παρέχουμε προγράμματα ασφάλισης σχεδιασμένα, ώστε να εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, συνδυάζοντας καλύψεις περιουσίας, αστικής & Εργοδοτικής ευθύνης και απώλειας κερδών. Στόχος μας είναι να μπορείτε να αντιμετωπίσετε κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν το ξενοδοχείο σας, είτε πρόκειται για απρόβλεπτες ζημιές είτε για διεκδικήσεις που μπορούν να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μόνο 2 στα 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένα. Στην FEEL SAFE INSURANCE AGENTS την τελευταία δεκαετία έχουμε μελετήσει τις ανάγκες της τουριστικής επιχείρησης και έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένο πλαίσιο κάλυψης για ασφάλιση ξενοδοχείων, ξενώνων και ενοικιαζόμενων δωματίων, προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε μονάδας. Είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε μαζί σας τον ιδανικό συνδυασμό καλύψεων περιουσίας και αστικής ευθύνης που ταιριάζει στο δικό σας πλάνο και που θα σας προστατέψει από πιθανούς κινδύνους, προσφέροντάς σας έτσι τη δυνατότητα να σχεδιάσετε ανενόχλητοι την αναπτυξιακή σας στρατηγική.

Με την ασφάλιση περιουσίας, έχετε κάλυψη για:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Περιεχόμενο κτιρίου και εξοπλισμός.
 • Απώλεια κερδών.
 • Χρηματικές απώλειες.

Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης προς πελάτες (πισίνες, spa, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.), επισκέπτες και τρίτους.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει την ευθύνη της επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα έναντι του έμμισθου προσωπικού, για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις και τα απαιτούμενα υψηλά ποσά αποζημίωσης προς την οικογένεια σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού.

Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης
Καλύπτει την προσωπική ευθύνη των διοικητικών στελεχών για λάθη ή παραλείψεις τους που μπορεί να προκαλέσουν απαιτήσεις στο πρόσωπό τους. Οι απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν από τον μέτοχο, τις Αρχές, τον ανταγωνισμό, άλλα στελέχη ή το προσωπικό.

Περιβαλλοντική Ευθύνη
Καλύπτει την ευθύνη της επιχείρησης σε περίπτωση που προκαλέσει μόλυνση, φωτιά και γενικά καταστροφή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο εντός όσο και γύρω από τις εγκαταστάσεις της. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει την ευθύνη αποκατάστασης ή έστω δημιουργίας αντισταθμιστικών έργων.

Ευθύνη Διαρροής Προσωπικών Δεδομένων
Μία κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία για την διαχείρισή τους και σε περίπτωση που αυτά ανήκουν σε κάποια αλυσίδα μπορεί όλα τα ξενοδοχεία της αλυσίδας να χάσουν την πρόσβαση στο δίκτυο και τα σημεία πώλησης των υπηρεσιών τους και να δημιουργηθούν προβλήματα στην διαχείριση των κρατήσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Λόγω των παραπάνω η ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να αντιμετωπίσει θέμα απώλειας εσόδων. Επίσης μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, όπως είναι τα στοιχεία των συναλλαγών των πιστωτικών καρτών τους καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους κατά την διάρκεια παραμονής τους. Η απώλεια αυτών των δεδομένων μπορεί να φέρει αντιμέτωπη την επιχείρηση με απαιτήσεις των πελατών της για παραβίαση της ιδιωτικότητας τους.

 Ομαδική ασφάλιση και προνόμια προσωπικού

«Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους σας». Αναγνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα που τους επιτρέπουν να προσηλωθούν ανενόχλητα στη πρωταρχική αποστολή τους, την δημιουργία αξίας για τους πελάτες σας.

Η FEELSAFE INSURANCE AGENTS από το 2014 έχει αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων, τεχνικών έργων και κατά παντός κινδύνου εργολάβου. Στο portofolio των πελατών μας συγκαταλέγονται μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και πολυεθνικοί όμιλοι.
Ενώ έχουμε ασφαλίσει μεγάλα έργα στην Ελληνική επικράτεια. (υπάρχει διαθέσιμη παρουσίαση και σχετικές συστάσεις). Συνεργαζόμαστε με όλες τις Ασφαλιστικές εταιρίες και αν απαιτηθεί για τις ανάγκες κάποιου έργου μπορούμε να παρέχουμε λύσεις και από την διεθνή αγορά (Lloyds , KLPP).

Επειδή οι κίνδυνοι από τυχαία γεγονότα, ανθρώπινο λάθος ή ανωτέρα βία δεν μπορούν να εκλείψουν…η ασφάλιση αποτελεί αναγκαία επιλογή!
Είτε κατά την κατασκευή είτε κατά τη λειτουργία ενός Έργου, η ασφάλιση έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση (φάση κατασκευής) αλλά και την αδιάλειπτη συνέχεια (φάση λειτουργίας), αποτελώντας έναν από τους εγγυητές της εύρυθμης εξέλιξης σε περίπτωση απρόβλεπτου και ατυχηματικού καταστρεπτικού συμβάντος που μπορεί να προκαλέσει υλική ζημία. Στη πολυετή πορεία μας έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία αποζημιώσεις από ατυχήματα και ακραία καιρικά φαινόμενα σε έργα τα οποία βρίσκονταν υπό εξέλιξη . 

Ενδεικτικές καλύψεις που προσφέρει η ασφάλιση τεχνικών έργων:

 • Απρόοπτες ζημιές από κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, σεισμό, παγετό, κατολίσθηση, πτώση βράχων.
 • Αστική ευθύνη εργοδότη προς τους ΙΚΑ εργαζόμενους για σωματικές βλάβες ή θάνατο από εργατικό ατύχημα.
 • Ατυχήματα από εργασίες ανέγερσης οικοδομής, χρωματισμού, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης.
 • Εξάπλωση πυρκαγιάς.
 • Ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης.
 • Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων.
 • Ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχανημάτων ρίψης μπετόν κλπ).
 • Ζημιές από εργασίες κατεδάφισης..
 • Ζημιές από αμέλεια ή κακόβουλες ενέργειες.
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων.
 • Ζημιές από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων. 

 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Take a look-Our niche markets

Our Projects