ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29.07.2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Νόμος 5045/2023, όπου στο άρθρο 44   αναφέρει την ρύθμιση για τη μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ασφαλισμένων κατοικιών.

 Η ρύθμιση προβλέπει μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ασφαλισμένες κατοικίες Φυσικών Προσώπων έως 10% για το επόμενα έτη, αρχής γενομένης το 2024, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις καλύψεις Πυρκαγιάς, Πλημμύρας/Θύελλας/Καταιγίδας και Σεισμού.
  • Η ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία να είναι  1.000 ευρώ ανά τ.μ..
  • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο για τουλάχιστον ένα τρίμηνο κατά το προηγούμενο έτος (για το 2024, μπορεί με ασφάλιση το τελευταίο 3μηνο του 2023).

Σημειώνεται ότι η έκπτωση που θα δικαιούται ο πελάτης θα είναι αναλογική του χρόνου ασφάλισης του ακινήτου ( π.χ. για 12 μήνες ασφάλισης εντός του 2023 δικαιούται έκπτωση 10%, για 9 μήνες ασφάλισης θα δικαιούται έκπτωση 7,5%, για 3 μήνες ασφάλισης θα δικαιούται έκπτωση ασφάλιση 2,5%).

Παρακάτω η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Νόμο.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/n-5045-2023.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.