ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY μέχρι τις 22 /02/2024 που λήγει η προθεσμία.

  • Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις καλύψεις Πυρκαγιάς, Πλημμύρας/Θύελλας/Καταιγίδας και Σεισμού.
  • Η ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία να είναι  1.000 ευρώ ανά τ.μ..
  • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο για τουλάχιστον ένα τρίμηνο κατά το προηγούμενο έτος (για το 2024, μπορεί με ασφάλιση το τελευταίο 3μηνο του 2023)

Στην συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται το αργότερα  μέχρι τις 11/03/2024 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που αναγράφονται και να πιστοποιήσουν ότι όντως όσοι έχουν αιτηθεί έχουν προβεί σε ασφάλιση του σπιτιού τους. Μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.

Σας παραθέτουμε παρακάτω τον σύνδεσμο για πρόσβαση στην σελίδα αιτήσεων για χορήγηση μείωση ΕΝΦΙΑ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ

Για να επωφεληθούν οι πολίτες του μέτρου θα πρέπει η ασφάλιση να έχει τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια

Έκπτωση 10% όταν υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης διάρκειας 12 μηνών
Έκπτωση 7,5% όταν υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης διάρκειας 9 μηνών
Έκπτωση 5%όταν υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης διάρκειας 6 μηνών
Έκπτωση 2,5% όταν υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης διάρκειας 3 μηνών

Leave a Comment

Your email address will not be published.