ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και πιο συχνά στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές
τον όρο «Ψυχική Οδύνη».

Ιδιαίτερα μετά τη σφοδρή χιονόπτωση, που ως αποτέλεσμα είχε τον εγκλωβισμό αρκετών
οδηγών στην Αττική Οδό, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον η έκφραση «απαίτηση για ψυχική
οδύνη».

Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα, με την «Ηθική
Βλάβη», κάτι που δεν ισχύει.

Σε περίπτωση μιας «αδικοπραξίας» κατά τον αστικό κώδικα, μπορεί να δικαστεί από το
δικαστήριο, όχι μόνο αποζημίωση για την μείωση της περιουσίας ενός προσώπου,(π.χ.
καταστροφή πράγματος, δαπάνες για την επιδιόρθωση κλπ), αλλά και χρηματική
ικανοποίηση για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης.

Βάσει των ορισμών, ο σωστός όρος είναι «Ηθική Βλάβη» αφού ψυχική οδύνη επιδικάζεται
μόνο σε συγγενείς αφού επέλθει ο θάνατος ενός ατόμου.

Παρακάτω οι δύο ορισμοί που βοηθούν στην αποσαφήνιση των όρων.

  • Ψυχική οδύνη -> ο ψυχικός πόνος που αισθάνεται ένα πρόσωπο λόγω της προσβολής του αγαθού της ζωής ενός τρίτου προσώπου με το οποίο συνδέεται.
  • Ηθική βλάβη -> βλάβη σε μη περιουσιακά αγαθά, όπως η ζωή, η υγεία, η ελευθέρια, η τιμή, κ.α. που απορρέουν από τη σωματική, την ψυχική ή την κοινωνική ατομικότητα του προσώπου.

Ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος δέχομαι συχνά ερωτήματα για τα δικαιώματα των πελατών
σχετικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης για σχετικά θέματα, μετά από ένα γεγονός (π.χ.
τροχαίο ατύχημα), οπότε είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις παραπάνω έννοιες, να τις
χρησιμοποιούμε κατάλληλα και παράλληλα να διεκδικούμε τα αντίστοιχα δικαιώματά μας.

Πηγή
ΕΙΑΣ, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Leave a Comment

Your email address will not be published.