Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Σε όλη την Ευρώπη δε, παρατηρείται ότι ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών, είναι αρκετά χαμηλός. Συγκεκριμένα, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 52% του πληθυσμού της Ευρώπης, αποτελούν μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% των επιχειρηματιών, σε ό,τι αφορά στις start-ups. Όσο για την ισότητα των φύλων, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με την Έκθεση του EIGE για τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του 2020, με τη Σουηδία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση της λίστας, με βαθμολογία που «αγγίζει» το 83,8%.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, λοιπόν, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί συνεχώς προγράμματα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να στηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες και τη γυναικεία ενδυνάμωση γενικότερα, με τη διαδικτυακή πύλη WEgate για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το ζήτημα της τόνωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, βέβαια, φαίνεται πως μπορεί να διαδραματίσει και έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε ό,τι αφορά στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, γεγονός που έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πολλοί τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά, σύμφωνα με έρευνες, η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν να επιταχύνουν και να ισχυροποιήσουν την οικονομική ανάπτυξη, ειδικότερα δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες, φέρονται να είναι συνήθως πιο παραγωγικές, γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινοτόμες. Η ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν έτσι να προσθέσουν δισεκατομμύρια στην οικονομία. Να αναφέρουμε απλώς ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι βελτιώσεις στην ισότητα των φύλων μπορούν να δημιουργήσουν 10.5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2050 και να τονώσουν την οικονομία της ΕΕ από 1,95 μέχρι 3,15 τρισ. ευρώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.