ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Η εγκατάσταση και η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων και σταθμών είναι μία διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή και εξειδίκευση. Οι ιδιώτες που επιλέγουν λύσεις πράσινης ενέργειας προσβλέπουν πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τη μελλοντική απόσβεση της επένδυσής τους.

 

Τι γίνεται όμως όταν σε συστήματα με τόσο μεγάλο κόστος συμβεί κατά την τοποθέτηση ή κατά τη λειτουργία τους μία ζημιά; Πώς ο ιδιοκτήτης θα διασφαλίσει τα χρήματά του και θα μπορέσει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη; Λύση σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και πάρκων που αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι ασφαλιστές του γραφείου μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς θα εξασφαλίσετε τα χρήματα που έχετε δώσει. Εμείς θα κάνουμε την απαραίτητη μελέτη για να δούμε ποια προγράμματα σας παρέχουν πλήρη προστασία για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτουν τόσο τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια του δημοσίου όσο και σε κατοικίες ή επιχειρήσεις και καλύπτουν τα στάδια: α) Εγκατάστασης, β) Συναρμολόγησης, γ) Συντήρησης και δ) Λειτουργίας.

Ποιες καλύψεις περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια:

 1. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα 
 2. Χιόνι, χαλάζι, παγετός 
 3. Σεισμός 
 4. Κλοπή ή διάρρηξη 
 5. Ζημιά από πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος 
 6. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη 
 7. Ανθρώπινα λάθη, λανθασμένος χειρισμός, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα κατά τη συναρμολόγηση 
 8. Πυρκαγιά 
 9. Φωτιά από δάσος 
 10. Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές 
 11. Κακόβουλη βλάβη 
 12. Τρομοκρατικές ενέργειες 
 13. Κακόβουλες ενέργειες 
 14. Καθίζηση, κατολίσθηση συνεπείας καιρικών φαινομένων 
 15. Κεραυνός 
 16. Έκρηξη 
 17. Πτώση αεροσκαφών 
 18. Αστική ευθύνη σε όμορα συνεπεία πυρκαγιάς ή/και έκρηξης 
 19. Αποκομιδή συντριμμάτων 
 20. Έξοδα δημοσίων αρχών 
 21. Δαπάνες για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς 
 22. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εκτέλεση του έργου

Τα όρια στην αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την αστική ευθύνη εργοδότη μεταβάλλονται ανάλογα με το συμβόλαιο όσον αφορά τα ποσά που προβλέπονται για:

 • Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο 
 • Σωματικές βλάβες/θάνατος για ομαδικό ατύχημα 
 • Υλικές ζημιές ανά γεγονός 
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της κατασκευής
Τι πρέπει να προσέξετε: 
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για φωτοβολταϊκά συστήματα απαιτούν μεγάλη προσοχή για αυτό και πρέπει να γίνονται με τη βοήθεια ενός επαγγελματία. Σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν προχωρήσετε στη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ποιες απαλλαγές και ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Follow Us

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

[wpforms id="7"]