ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ασφάλιση μεταφορών

Θέλετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας ή, γενικότερα, διάφορα αντικείμενά σας χωρίς απώλειες;
Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου με δημοσίας χρήσεως μέσα μεταφοράς, είτε αφορά εξαγωγές είτε εισαγωγές είτε εσωτερική διακίνηση.
Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης στον Κλάδο Μεταφορών.

Γιατί να ασφαλίσετε εμπορεύματα ή, γενικά, μεταφερόμενα αντικείμενα στο κλάδο μεταφορών;

  • Γιατί μηδενίζει την οικονομική ζημιά από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου.
  • Γιατί το κόστος ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με την οικονομική αξία του μεταφερόμενου είδους.
  • Για να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών σας, έχοντας εξασφαλίσει την ασφάλεια των εμπορευμάτων σας.

Στην ασφάλεια μεταφορών υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες\ (ρήτρες)  ασφάλισης που ισχύουν διεθνώς και καλύπτουν το εμπόρευμα ως εξής:

Ρήτρα Α :

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν κατά την μεταφορά του εμπορεύματος, που θα οφείλονται σε κάποιο έκτακτο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ποσοτικά ή ποιοτικά το εμπόρευμα. Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:
Πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά, κλοπή, επί ελάττον παράδοση, κακόβουλη πράξη, πειρατεία, σεισμό, έκρηξη, κεραυνό, διαβροχή κ.λ.π. εκτός από τους κινδύνους που ρητά εξαιρούνται από τη ρήτρα ή το συμβόλαιο.
Με επιπλέον ασφάλιστρο μπορεί να συμφωνηθεί και η κάλυψη ζημίας από πόλεμο (μόνο για τα θαλάσσια ταξίδια), ζημίες από απεργούς, τρομοκράτες.

Ρήτρα C :

Καλύπτονται οι ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά κ.λ.π.
Σε περίπτωση που παραληφθεί το εμπόρευμα με ζημία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και είναι καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο, ο παραλήπτης απαραίτητα πρέπει να σημειώσει παρατήρηση πάνω στη φορτωτική που θα προσυπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος και τη μεταφορική εταιρεία.

Ρήτρα Β:

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο. Ο ασφαλιζόμενος αποστέλλει αναγγελία ζημίας και η Ασφαλιστική Εταιρεία ανάλογα με το είδος και ύψος της ζημίας αναθέτει σε πραγματογνώμονα την εκτίμηση της ζημίας. Στη συνέχεια υποβάλλεται η σχετική διαμαρτυρία προς τη διαμεταφορική / μεταφορική εταιρεία και συλλέγονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του φακέλου της ζημίας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Follow Us

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

[wpforms id="7"]