ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Γνωρίζουμε ότι η κατοικία σας ή το κατάστημα- επιχείρηση σας δεν είναι απλώς ένα κτίριο.
Είναι η στέγη για την οικογένεια, τις αναμνήσεις και τα όνειρα σας, πυλώνας της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματική σας ευημερίας.

Διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, βάσει των πραγματικών σας αναγκών, επιλέγοντας ανάμεσα από πληθώρα καλύψεων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση, παροχών και κόστους.

 • Αποζημίωση χωρίς απαλλαγές από το πρώτο ευρώ.
 • Οικονομικό Ασφάλιστρο.
 • Άμεση αποζημίωση σε αξία καινούργιου.
 • Σαφείς και κατανοητοί όροι ασφάλισης.
 • Γρήγορη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Τι περιλαμβάνει η ασφάλιση περιουσίας

Ένα πρόγραμμα καλύψεων μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός.
  Έκρηξη.
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Στάσεις, Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.
 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.
 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Δόση στεγαστικού δανείου.
 • Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων.
 • Αστική ευθύνη συνέπεια πυρκαγιάς και έκρηξης (Υλικές ζημίες από πυρκαγιά και έκρηξη έναντι τρίτων καθώς και έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου).
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου (Επιπλέον, καλύπτονται ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας, κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά).
 • Κακόβουλες ενέργειες.
 • Αντικατάσταση κλειδαριάς.
 • Θραύση τζαμιών/καθρεπτών (Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης).
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και αντίστοιχοι κίνδυνοι.
 • Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές και αντίστοιχοι κίνδυνοι.
 • Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού.
  Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.
 • Προσωπικό ατύχημα (Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας).
  Δαπάνες μεταστέγασης.
 • Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημιά.
  Απώλεια ενοικίων.
 • Γενική αστική ευθύνη (Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων).
  Σεισμός (Καλύπτονται ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνεπεία σεισμού).
 • Καιρικά φαινόμενα (Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετός).
 • Διαρροή/θραύση σωληνώσεων (Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης).
 • Αστική ευθύνη συνέπεια καιρικών φαινομένων και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων (Υλικές ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή/θραύση σωληνώσεων έναντι τρίτων, καθώς και έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου).
 • Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατοικίας. Περιλαμβάνει καλύψεις ανάλογα με την επιλογή του Συμβαλλομένου για το κτίριο, ή/και το περιεχόμενο κατοικίας.

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς, κτλ.

Προσφέρει κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», δηλαδή για πάσης φύσεως απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές στο έργο (εκτός συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων), καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη. Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες στο έργο, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά την διάρκεια των εργασιών, και οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:

 • Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους.
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετό.
 • Σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση.
 • Ανθρώπινα λάθη, αμέλεια.
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων ευθύνη.
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, ζημίες σε όμορα κτίρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή του έργου προς τους εργαζομένους του που απασχολούνται στο υπό κατασκευή έργο, εντός του εργοταξίου, για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

Το σπίτι μας είναι ο προσωπικός μας χώρος και σε αυτόν πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Για αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τον θωρακίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως ό,τι και αν συμβεί θα μπορούμε να τον ξαναφτιάξουμε.

 

Ένα φυσικό φαινόμενο –όπως ένας σεισμός, ένα ατύχημα ή μία φωτιά– μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες στο κτίριο ή ακόμα και να καταστρέψουν οικονομικά τον ιδιοκτήτη και να χάσει το σπίτι του. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγη αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη του ανθρώπου και για πολλούς η ιδιόκτητη οικεία είναι όνειρο ζωής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ασφάλισή της είναι μία ουσιώδης κίνηση αυτοπροστασίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε πολλές χώρες με έντονη σεισμική δραστηριότητα υπάρχει η σκέψη να καταστεί από την πολιτεία υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι του σεισμού. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας είναι πολύ οικονομικά καθώς ξεκινούν από 5 ευρώ το μήνα και παρέχουν εξαιρετικά σημαντικές καλύψεις στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών. Όλες οι κατοικίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύριες και εξοχικές ασφαλίζονται.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Φωτιά ή πυρκαγιά σε δάσος 
 2. Φυσικές καταστροφές (Πλημμύρα/Θύελλα/Καταιγίδα/Χιόνι/Χαλάζι/Παγετός) 
 3. Κεραυνός 
 4. Έκρηξη 
 5. Βραχυκύκλωμα 
 6. Πτώση ή πρόσκρουση αεροσκάφους ή οχήματος 
 7. Πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες 
 8. Θραύση κρυστάλλων 
 9. Προσωπικό Ατύχημα 
 10. Καπνός 
 11. Έξοδα που θα χρειαστούν μηχανικοί και αρχιτέκτονες για την αποκατάσταση της ζημιάς

Οι συμπληρωματικές καλύψεις είναι:

 1. Κάλυψη σεισμού 
 2. Αξία αντικατάστασης 
 3. Ζημίες και απώλειες από διάρρηξη 
 4. Έξοδα άντλησης νερών 
 5. Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 
 6. Αστική ευθύνη από πυρκαγιά 
 7. Προσωπική αστική ευθύνη 
 8. Αποζημίωση για την παραμονή σε προσωρινή κατοικία, έξοδα-ζημιές μεταφοράς \
 9. Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλεια ενοικίων 
 10. Θραύση σωληνώσεων (ιδίες ζημιές) / έξοδα εντοπισμού της ζημιάς 
 11. Κάλυψη τεχνικής βοήθειας

Νιώστε ότι έχετε την απαραίτητη ασφάλεια και οικονομική επάρκεια για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από ένα ατύχημα. Υπάρχουν τυποποιημένα αλλά και προγράμματα που «χτίζονται» από την αρχή και μπορούν να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε την ανάλυση των αναγκών σας και να σας βοηθήσουμε να προβείτε στην ορθότερη επιλογή. Θα είμαστε εδώ και τη δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να προσφέρουμε βοήθεια όταν την χρειάζεστε για να διευκολύνουμε για εσάς τις καταστάσεις και τις διαδικασίες.

Στα σπίτια επίσης καλύπτονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, ενώ παράγοντες που παίζουν ρόλο για την τιμολόγηση και το σωστό ασφάλιστρο είναι τα τετραγωνικά, η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, το έτος που κτίστηκε –η παλαιότητά του δηλαδή– και ο τύπος κατοικίας, εάν είναι δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας εξηγήσει όλες τις αναγκαίες παραμέτρους και θα σας βοηθήσει να κατευθυνθείτε σωστά. Δώστε μεγάλη σημασία στο συμβόλαιό σας, τους όρους, τις καλύψεις και τις απαλλαγές. Η αξία ενός σπιτιού είναι μεγάλη και πρέπει να καλύπτεται σωστά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Follow Us

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

[wpforms id="7"]