Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απώλεια εισοδημάτων & περιουσίας είναι βασικοί τομείς προς ασφάλιση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο τουρισμός είναι η “βαριά βιομηχανία” της Ελλάδας. Η Ελλάδα προσέλκυσε 31,1 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019 από το εξωτερικό, 30,1 εκατομμύρια το 2018, 27,1 εκατομμύρια το 2017. Με εξαίρεση το 2020 και το 2021 που ΄λόγω των lockdowns σε όλον τον κόσμο και της πανδημίας κατεγράφησαν αυξήσεις 7,3 και 14,5 εκατ. τουριστών η χώρα μας προσελκύει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους από άλλες χώρες, οι οποίοι κάνουν χρήση υπηρεσιών τουριστικών πρακτορείων, καταλυμάτων και θεματικών επιχειρήσεων που έχουν στηθεί αποκλειστικά για τους επισκέπτες συμβάλλοντας κατά περίπου 25% στο ΑΕΠ της χώρας. Πρόκειται για ένα νευραλγικό τομέα στον οποίον για να διασφαλιστεί η επιχειρηματικότητα από πλήθος κινδύνων είναι αναγκαία η ασφαλιστική κάλυψη.

Για τις τουριστικές βιομηχανίες υφίσταται ένα πλέγμα ασφαλιστικών καλύψεων που έρχεται να λειτουργήσει προστατευτικά από το επίπεδο της περιουσίας και της αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς μέχρι και την αστική ευθύνη ή την απώλεια κερδών.

Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έρχεται να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης για ατυχήματα ή συμβάντα τρίτων τα οποία οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή/και παραλείψεις του Ασφαλισμένου ή των εργαζομένων του.

Η αποζημίωση καλύπτει τις δαπάνες για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο τρίτος, για τυχόν σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής και υλικές ζημιές σ περιουσιακά στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη του ή την ψυχική οδύνη συγγενών του, καθώς και τα δικαστικά έξοδα του Ασφαλισμένου για την άμυνά του κατά των βάσιμων ή και αβάσιμων απαιτήσεων του τρίτου παθόντα, μέχρι του ποσού που ορίζεται στο ασφαλιστήριο.

TIPS

Όσον αφορά την αστική ευθύνη ξενοδοχείων οι κυριότεροι κίνδυνοι που εντοπίζονται σύμφωνα με την ΕΑΕΕ είναι:

 • Κολυμβητικές δεξαμενές: Δεν είναι τόσο το θέμα του πνιγμού, που δεν είναι σύνηθες, αλλά ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που παίζουν χτυπάνε αρκετά εύκολα, και οι ζημιές είναι περισσότερες στις περιπτώσεις που το ξενοδοχείο έχει και νεροτσουλήθρες.
 • Τροφική δηλητηρίαση: Δεν αφορά μόνο στη συχνότητα των αναγγελιών αλλά και στο μέγεθος, καθώς συνήθως αφορά ομαδικές δηλητηριάσεις που οδηγούν σε υψηλές αποζημιώσεις. Άλλωστε, η κάλυψη αυτή συνήθως παρέχεται με την προϋπόθεση δηλητηρίασης από το ίδιο γεγονός τουλάχιστον 3 ατόμων.
 • Τραυματισμοί από πτώσεις: Πτώσεις από σκάλες, σε ολισθηρές επιφάνειες, στα εστιατόρια (που πέφτουν τροφές κ.λπ.) πτώσεις από μπαλκόνια.
 • Κλοπές δωματίων: η κυριότερη αιτία υλικών ζημιών είναι οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων πελατών από τα δωμάτια, είτε αυτά αφορούν χρήματα και τιμαλφή είτε ακόμη και ρούχα ή ηλεκτρονικές συσκευές.

Ένας σημαντικός κίνδυνος για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι και τα διαφυγόντα κέρδη. Όταν δηλαδή από ένα συμβάν ή μια ζημιά ο επιχειρηματίας χάνει τα έσοδα του. Μπορεί να μη μειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του, αλλά να παρεμποδίζεται η αύξησή της, η οποία θα επερχόταν εάν δεν είχε υπάρξει ο κίνδυνος. Πρόκειται για τη λεγόμενη αποθετική ζημιά που συνήθως δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης και περιουσίας. Για την κάλυψη του κινδύνου οι ασφαλιστικές κάνουν ειδικές καλύψεις ή συμπεριλαμβάνουν στις συμβάσεις ειδικούς όρους.

Λόγου χάρη αν μετά από μια φυσική καταστροφή κλείσει ο δρόμος που οδηγούσε σε ένα ξενοδοχείο ή μετά από ένα ατύχημα τα λεφτά που θα χάσει ο ιδιοκτήτης είναι η αποθετική ζημιά.

Εξαιρετικά σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ακίνητη περιουσία και τις κτιριακές υποδομές είναι η ασφάλιση περιουσίας και περιεχομένου, που έρχεται μετά από λόγου χάρη μια φωτιά, ένα σεισμό, μια πλημμύρα να εξασφαλίσει ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να ξαναφτιάξει ότι χάθηκε.

Ενδεικτικά στους καλυπτόμενους κινδύνους περιλαμβάνονται:

 • Σεισμός
 • Φωτιά, έκρηξη, κεραυνός, βραχυκύκλωμα
 • Πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατική ενέργεια, κακόβουλη ενέργεια, στάση, απεργία, πολιτικές ταραχές
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διαρροή σωληνώσεων
 • Αλλοίωση προϊόντων κ.α.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing

Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατευθυνθεί σε niche αγορές με εξειδικευμένες ασφαλίσεις, διατηρώντας στο πελατολόγιο μας συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και Ομίλους. Μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα, μέσα από ένα ενδεικτικό υλικό των projects μας και κυρίως, τις εξειδικευμένες ασφαλίσεις μας όπως,

 • Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων & Ευθύνης Εργοληπτών (C.A.R.),
 • Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
 • Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης
 • VIP Ασφαλίσεις

Leave a Comment

Your email address will not be published.