Ανακύκλωση Γυαλιού

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Το γυαλί όμως δεν αποσυντίθεται στη φύση και συνεπώς είναι απαραίτητο να συλλέγεται, να διαχωρίζεται και να ανακυκλώνεται. Οι τρόποι ανάκτησης είναι δύο:

Ο πρώτος είναι η συλλογή των φιαλών που είναι σε άριστη κατάσταση και οι οποίες οδηγούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες όπου καθαρίζονται, αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά τα μπουκάλια που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και τα υπόλοιπα γυάλινα αντικείμενα ή συσκευασίες (βάζα, σκεύη κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους ή σε ειδικούς κώδωνες χωριστής συλλογής και μεταφέρονται σε κέντρα συγκέντρωσης όπου γίνεται μηχανικός διαχωρισμός του γυαλιού και προετοιμασία για την ανακύκλωση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών αλλά και ενέργειας καθώς η ενέργεια που απαιτείται για την τήξη του ανακυκλώσιµου γυαλιού είναι πολύ λιγότερη από αυτήν που απαιτείται για την δημιουργία γυαλιού από νέα

Το γυαλί έχει τη μοναδική ιδιότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τη συσκευασία ενός προϊόντος και να ανακυκλωθεί, αν φθαρεί ή σπάσει.

Η ανακύκλωση του γυαλιού βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού τομέα και μιας νέας τεχνολογίας. Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία του γυαλιού που προορίζεται για ανακύκλωση δημιούργησαν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 650.000 σημεία συλλογής γυαλιού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους των χωρών της  Ε.Ε. .Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν περίπου 100 μονάδες που σχετίζονται με την επεξεργασία του χρησιμοποιημένου γυαλιού.

Με την ανακύκλωση 1000 κιλών γυαλιού εξοικονομούνται 12 κιλά πετρελαίου που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού.

Oυραγός παραμένει η Ελλάδα στην ανακύκλωση του γυαλιού σεπανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα της FEVE.Η χώρα προηγείται μόνο της Κύπρου και της Τουρκίας (αμφότερες 20 %) ανακυκλώνοντας μόλις το 24% των συσκευασιών γυαλιού, όταν ο μέσος όρος  ανακυκλωμένου γυαλιού στην Ευρώπη είναι 66,86%.

Η ανακύκλωση γυαλιού, πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλα προϊόντα, μπορεί να αποφέρει εξαιρετικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες και δαπανηρές διαδικασίες.

Η έκθεση της FEVE (European Container Glass Federation), η οποία συλλέγει στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση γυάλινων συσκευασιών, αφορά στοιχεία για το 2009 και το 2010 και συμπεριλαμβάνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ουκρανία, την Τουρκία, την Νορβηγία, την Ελβετία και την Κροατία.

Πρωτοπόροι στον τομέα είναι το Βέλγιο, στο οποίο ανακυκλώνονται το 96% των γυάλινων συσκευασιών, η Ελβετία με 94%, το Λουξεμβούργο με 92% και ακολουθούν η Ολλανδία και η Σουηδία με 91%. Πολύ κοντά βρίσκονται η Νορβηγία (89%) , η Δανία (88%) και η Αυστρία (85%). Η Γερμανία ανακυκλώνει το 81%, η Ιταλία το 74% και η Γαλλία, λίγο πάνω από τον μέσο όρο, το 68%.

Πηγή : Άρης Αραπάκης – FEVE, Friends Of Glass, Click Green.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.