ΑΓΑΠΑΜΕ -ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ!” Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα. Μόνο μικρά πράγματα με μεγάλη αγάπη.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.